Drezúra

Harmónia, ktorú jazdec spoločne s koňom vyžarujú, sotva poznateľné pomôcky, perfektný sed, vyzerá skoro tak, ako keby jazdec s koňom čarovali. Pokiaľ chceme dosiahnuť aspoň približných výsledkov, potrebujeme cielený výcvik - drezúru.


Cieľom drezúry je vývoj koňa do „spokojného atléta" jeho harmonickým výcvikom (vzdelávaním). Výsledkom je kôň podriadený, uvoľnený a obratný, ale tiež dôverčivý, pozorný a bystrý, čím sa dosiahne úplný súlad s jazdcom. 

Na najvyššom vrchole drezúrneho umenia, alebo drezúrnej gymnastiky je kôň schopný predvádzať jednotlivé náročné cviky s minimálnymi pomôckami, podporou alebo vedením jazdca tak, že celkový výsledok je uvoľnený kôň, ktorý v pravidelnom rytme cvičí úlohu bez najmenšej známky námahy. Drezúra je niekedy označovaná aj ako "konský balet". 

Napriek tomu, že drezúra má dlhodobú tradíciu, jej oficiálne korene siahajú do renesancie. Najväčší európski majstri jazdenia vyvinuli v tom čase postupný tréningový systém, ktorý sa síce postupne modernizoval, ale podstata zostala nezmenená a aj v dnešných časoch tvorí základňu moderného drezúrneho tréningu, poznáme ho pod názvom klasická drezúra.

Súťaže v drezúrnych diciplínach sa riadia podľa pravidiel jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie.

10641227_734050280001649_6523759019783310810_n