Westernové jazdenie

web-nastup

Prastaré umenie jazdenia

Westernové jazdenie vychádza zo starokalifornskej tradície Vaquero. Je to prastaré umenie jazdenia s minimálnym prenosom váhy, s tlakom kolien, priložením ostrôh na bok koňa. Takéro spôsoby ovládania koňa sa dodnes nazývajú pomôcky.

Harmónia jazdca s koňom

Pomocou pomôcok sa jazdec dorozumieva s koňom a nemusí tak stále ťahať za uzdu. Vďaka tomuto citlivému prístupu kôň neotupie, ľahko sa ovláda a jazdí s radosťou. Tradícia Vaquero sa pridŕža o.i. aj pravidla, že kedykoľvek kôň nerobí to, čo chce jazdec, tak kôň jazdcovi nerozumie, pričom zodpovedným za nedorozumenie je jazdec.

Westernové jazdenie

Kto chce lepšie ovládať westernové jazdenie, musí sa snažiť lepšie jazdiť. Lepšie jazdiť, to znamená

  • Usilovať sa o stále menšie obmedzovanie koňa, rušenie alebo mýlenie. Až potom má kôň vôbec možnosť poskytnúť jazdcovi svoje prirodzené vlohy.
  • Ponúkať koňovi jednoduchý dorozumievací systém (často nazývaný pômocky), ktorému kôň môže porozumieť. S koňom musíte komunikovať, nie bojovať.
  • Zlepšiť spoločnú rovnováhu.
  • Rozvinúť cit pre jemnejšie, ľahšie a úsporné signály, napriek tomu pôsobiť primerane energicky a presne v prípade, že kôň prestane byť pozorný alebo ochotný spolupracovať.
  • Prispôsobiť sa taktu koňa v každom chode alebo manévre a pôsobiť v rytme s kôňom.
  • Vytvoriť funkčnú jednou dosiahnutím harmonickej súhry oboch tiel.
  • Ak sa chceme na učiť dobre jazdiť, musíme získať cit pre pohyb koňa. To uľahčí dobre vzdelaný kôň.

Pri všetkých spôsoboch jazdenia sa za ideál považuje to, že jazdec pôsobí na koňa a jeho pohyb minimálnou silou, je s koňom v súlade, v dynamickej rovnováhe, v súlade s jeho rytmom.

Držanie tela jazdca na koni má rozhodujúci vplyv na to, či môže jazdec pri pôsobení na koňa jednotlivé časti tela koordinovane, nenútene, uvolnene a dynamicky použiť. Vo westernovom jazdení sa vyvinula špecializácia v jednotlivých športových disciplínach, tento princíp platí pre všetky.

Westernové disciplíny a westernový šport

Pravidlá

Pravidlá westernového jazdenia stanovujú národné asociácie westernového jazdenia. Odlišujú sa v detailoch. Na Slovensku stanovuje pravidlá Slovenská asociácia western ridingu a rodea (SAWRR). Zahŕňajú existujú pri športovom jazdení a  definujú skladbu cvikov, výstroj, zovňajšok a chovanie koňa. Nevzťahujú sa na techniku jazdy, ktorej princíp sme popísali vyššie.

SAWRR sa zároveň podieľa na organizovaní westernových podujatí na celom Slovensku a zároveň podporuje účasť domácich jazdcov v zahraničí.

Westernové disciplíny

Pravidlá definujú 10 disciplín, ktoré sú rozdelené podľa charakteru na:

  • Pracovné
  • Drezúrne
  • Rýchlostné

Povinné skúšky jazdcov a rozhodcov

Jazdci, ktorí sa zúčastňujú súťaží musia urobiť skúšky základného výcviku jazdcov. Študijné materiály k skúškam, ako aj školenia jazdcov a rozhodcov, termíny a miesta stanovuje a organizuje Slovenská asociácia western ridingu a rodea.

Pracovné disciplíny sú prevažne disciplíny s dobytkom.

popis hier, ktoré boli súčasťou života rančerov a môžete ich vidieť aj na Ranči na Striebornom jazere

Ktorá disciplína sa Vám najviac páči?

chytanie teliat do lasa - lasovanie
32,20% 
závod okolo barelov
34,95% 
drezúrne disciplíny
32,83% 

Hlasovalo: 58292