Pracovné disciplíny

Breakaway roping - Lasovanie

V tejto disciplíne jazdec chytá teľa do lasa. Jazdec má povolené dva hody. Časový limit je 60 sekúnd. Platný hod je chytenie teľaťa za hlavu alebo rohy, chytenie teľaťa za nohy sa neklasifikuje. Kvôli bezpečnosti teliat sa v našich podmienkach teľa síce chytí, ale jazdec laso pustí, alebo na konci lana je špeciálna karabína, ktorá teľa automaticky uvolní.


Cutting

Oddeľovanie teľaťa od stáda


Cattle penning

Oddeľovanie dobytka jedným jazdcom. Pravidlá sú také isté ako v team penningu, ale štartuje len jeden jazdec a oddeľuje iba jedno teľa. Rozhodca pred štarom jazdcovi oznámi farbu alebo číslo teľaťa a jazdec do klietky musí oddeliť stanovené teľa. Časový limit je 60 sekúnd. Obvykle sa súťaží dvojkolovo, jazdcovi sa počíta lepší čas.


Team penning

Oddeľovaie dobytka trojčlenným tímom jazdcov. V aréne je 21 až 45 teliat označených farebnými obojkami alebo obojkami s číslami. Každú farbu alebo číslo majú tri teľatá. Teľatá sú sústredené na opačnom konci arény, v pravom rohu arény je klietka. Tesne pred štartom rozhodca oznámi tímu farbu a jazdci sa snažia oddeliť stanovené teľatá do klietky. Tím môže oddeliť jedno, dve alebo tri teľatá. Tím, ktorý oddelí viac teliat, vyhráva, aj keby mal horší čas, v prípade rovnakého počtu teliat rozhoduje čas. Časový limit je 60, 75 alebo 90 sekúnd, 30 sekúnd pred uplynutím časového limitu rozhodca jazdcov upozorní, že už majú iba 30 sekúnd do ukončenia disciplíny. Väčšinou sa štartuje na dve kolá a tímu sa počíta lepší čas. Z veterinárnych dôvodov sa môže súťažiť len na jedno kolo.

65081_10153198772386124_4786270509101751362_n

Ktorá disciplína sa Vám najviac páči?

chytanie teliat do lasa - lasovanie
32,20% 
závod okolo barelov
34,95% 
drezúrne disciplíny
32,83% 

Hlasovalo: 58291